Skip to content

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur Sjukhusbiblioteken Region Värmland, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i huvudsak förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi ser över tillgängligheten i samband med uppdateringar och förändringar för att förbättra webbplatsen.Vi avser att skyndsamt åtgärda de tillgänglighetsproblem som redovisas nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sjukhusbiblioteken som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Kända tillgänglighetsproblem

Följande problem återstår att åtgärda på sidor för sökresultat

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss i första hand. Så att vi får veta att problemet finns och kan rätta till det.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du har påpekat brister i vår tillgänglighet till oss, men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Granskningen av webbplatsen för Sjukhusbiblioteken Region Värmland är utförd av ImCode. Granskningen är utförd av systemutvecklare, support och kommunikatörer med hjälp av webbaserade tillgänglighetsverktyg. Samt DIGG´s checklista för webbriktlinjer.

Senaste bedömningen gjordes den 23 Maj 2022.